Abaalmarinta News

Newsletter

Abaalmarinta Abaalmarinta waa wargeys bixiya fikrado ku saabsan shaqada Hay'adda Abaalmarinta - Abaalmarinta, Jinsiga iyo Internetka. Saxeex hoose si nuqul kaaga loogu diro sanduuqaaga.

Nuqulada soo socota ayaa hadda la heli karaa:

No.15 Maalinta Jacaylka Gaarka ah 2022

Maya. 14 Dayrta 2021

Daabacaad Gaar ah May 2021

No.12 Jiilaalka 2021

Maya. 11 Dayrta 2020

Maya. 10 Xaqiijinta Da'da iyo Shirka Caalamiga ah ee Gaarka ah (Julaay 2020)

Maya. 9 Spring 2020

Maya. 8 Dayrta News 2019

Maya. 7 Festive Edition 2018

Maya. 6 Spring 2018

Maya. 5 Winter 2018

Maya. 4 Dayrta 2017

Maya. 3 Special Edition

Maya. 2 XNISH XUM

Maya. 1 Warfaafinta

Haddii aad hayso sheeko aad jeceshahay inaad aragto muuqaal, fadlan noo soo dhigo warqad info@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email