Abaalmarinta News

Newsletter

Abaalmarinta Abaalmarinta waa wargeys bixiya fikrado ku saabsan shaqada Hay'adda Abaalmarinta - Abaalmarinta, Jinsiga iyo Internetka. Saxeex hoose si nuqul kaaga loogu diro sanduuqaaga.

Nuqulada soo socota ayaa hadda la heli karaa:

No.12 Jiilaalka 2021

Maya. 11 Dayrta 2020

Maya. 10 Xaqiijinta Da'da iyo Shirka Caalamiga ah ee Gaarka ah (Julaay 2020)

Maya. 9 Spring 2020

Maya. 8 Dayrta News 2019

Maya. 7 Festive Edition 2018

Maya. 6 Spring 2018

Maya. 5 Winter 2018

Maya. 4 Dayrta 2017

Maya. 3 Special Edition

Maya. 2 XNISH XUM

Maya. 1 Warfaafinta

Haddii aad hayso sheeko aad jeceshahay inaad aragto muuqaal, fadlan noo soo dhigo warqad info@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email