Newsletter

Abaalmarinta News

Abaalmarinta Wargeysku waa wargeys ay bixinayso fikrado ku saabsan shaqada Reward Foundation -Love, Sex and Internet. Saxeex halkan si aad u hesho koobigaaga.

Nuqulada soo socota ayaa hadda la heli karaa:

Maya. 1 Warfaafinta

Maya. 2 XNISH XUM

Maya. 3 Special Edition

Maya. 4 Dayrta 2017

Maya. 5 Winter 2018

Maya. 6 Spring 2018

Maya. 7 Festive Edition 2018

Daabacaad xiga ayaa la daabici doonaa 2018 xagaaga.

Haddii aad hayso sheeko aad jeceshahay inaad aragto muuqaal, fadlan noo soo dhigo warqad info@rewardfoundation.org.

Print Friendly, PDF & Email